Een inspirerend maatschappelijk beraad op Groevenbeek

Geschreven op

Afgelopen dinsdagavond vond het tweejaarlijkse maatschappelijke beraad van Christelijk College Groevenbeek plaats. Tijdens deze avond, georganiseerd door de Raad van Toezicht, het bestuur en directie van Groevenbeek, gingen deelnemers met elkaar in gesprek over thema’s als kansengelijkheid voor leerlingen, het welzijn van jongeren, maatschappelijke stages en het praktisch maken van het onderwijs en de samenwerking tussen school en maatschappij.

Directeur/bestuurder Ronald Brouwer opende de avond en gaf daarna het woord door aan Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad. Henk Hagoort stond met de gasten stil bij de actuele ontwikkelingen in het voorgezet onderwijs op het gebied van prestatiedruk en het welzijn van jongeren. Na deze interessante opening gingen de bezoekers in verschillende thema’s uiteen. Deze thema’s werden bijvoorbeeld besproken aan de hand van stellingen of een spel.

Onder de bezoekers bevonden zich diverse zorg- en onderwijsprofessionals, politici van lokale partijen en vertegenwoordigers vanuit kerken, maatschappelijke instellingen en het bedrijfs- en verenigingsleven. Zowel voor als na de themasessies was er gelegenheid voor de deelnemers om elkaar te spreken. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje. We kijken met elkaar terug op een mooie avond!

Naar het overzicht