"Door de ogen van een ander"

Geschreven op

Via mijn docente Nederlands heb ik mij opgegeven voor de masterclass "Door de ogen van een ander" op 8 november. De masterclass werd georganiseerd door U-talent van de Universiteit Utrecht.

 

De dag was verdeeld in vier delen. Er waren drie docenten, allemaal van een andere faculteit, die ons een 'les' hebben gegeven. Eerst kregen we een les over verschillende perspectieven. Het kan heel moeilijk zijn het perspectief van een ander in te nemen door gebrek aan kennis, angst of eigenbelang. Ook kregen we een opdracht over een aanslag. We moesten onze eigen mening vormen. Is iemand die een aanslag pleegt verward of een terrorist? Hoe ben je aan die mening gekomen? Op hoeveel bronnen heb je daarvoor gekeken?

Na een korte pauze kregen we de volgende les met een interessante opdracht over vrijheid. 'Je mag alles doen zolang je de ander niet schaadt'. Maar wanneer schaad je iemand? Wij moesten bedenken wat we van situaties vonden. Later leerden we welke wetten daarbij horen.

Na de tweede pauze ging het over taal, communicatie maar vooral ook over sociale media. Welke posts zijn betrouwbaar? Op welke manier word je door sociale media beïnvloed en hoe kun je ervoor zorgen dat je door meerdere perspectieven beïnvloed wordt?

Na de derde pauze hebben we een opdracht gedaan waarin we een oplossing moesten bedenken voor de kloof tussen verschillende perspectieven. Zo hebben wij met ons groepje een idee voor een app bedacht waarin discussies heel erg begeleid worden door het bestuur van de app.  

 

Tussendoor waren er pauzes waarin we elkaar konden leren kennen en we wat konden drinken. Ook hadden we een lunchpauze waarin we Utrecht even in mochten. Veel nieuwe vrienden, een leuk dagje uit maar vooral een heel leerzame ervaring! 

 

Marit de Vos A5A 

 

 

Naar het overzicht