"Doe je ogen dicht en stel je eens een fijne plek voor ...."

Geschreven op

“Doe je ogen dicht en stel je eens een fijne plek of een moment met jouw familie, vrienden voor Waar was je toen? Hoe zag deze plek eruit? Wat deed je toen? Welke kleuren zag je toen om je heen?

 

Deze vragen heeft onze kunstdocente beeldende vorming mw. Ewa Maziarz aan een groep leerlingen en vluchtelingen gesteld die samen aan tafel zaten in een klaslokaal. Het was het begin van een ongewone les beeldende vorming, waarin de Nederlandse leerlingen en de vluchtelingen van het AZC voor het eerst in hun leven samenwerkten aan hun gezamenlijke kunstwerken.

 

Dat was mogelijk binnen een samenwerkingsproject “Over de grens” tussen het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo en het AZC Harderwijk dat in februari 2020 plaatsvond. Het doel van dit project was om een ontmoeting tussen de jongeren en de vluchtelingen mogelijk te maken en door middel van kunst te ontdekken wat beide groepen verbindt. Er werd nagedacht over welke betekenis vrijheid heeft voor iedereen.

Zeventien azc-bewoners zijn op het College Groevenbeek op bezoek geweest. De communicatie tussen de leerlingen en de vluchtelingen ging soms moeizaam, soms met handen en voeten, maar het verliep allemaal heel positief. De leerlingen en de vluchtelingen vonden deze ontmoeting heel plezierig en indrukwekkend. Er werd tijdens dit kunstproject nagedacht over wat mensen verbindt: het verlangen om samen met familie, vrienden op een vredige plek te mogen zijn. Dit is te zien in de beschilderde vliegers, waarin individuele en/of gezamenlijke fijne herinneringen van de leerlingen en de vluchtelingen verbeeld zijn. De vliegers kunnen over de landgrenzen vliegen, als de wind van de vrijheid waait. Het kunstproject “Over de grens” werd helaas abrupt door de corona-uitbraak stilgezet. Andere onderdelen van dit project, zoals een excursie van de leerlingen naar het azc en een presentatie van de vluchtelingen, over de organisatie Vluchtelingen Werk, tijdens de maatschappij en godsdienst lessen op Groevenbeek College, gingen in het voorjaar 2020 ook niet door. Er zijn serieuze plannen om het vakoverstijgend project “Over de grens”  in 2022 in een volledige versie te hervatten.

 

De expositie “Droombeelden van leerlingen en vluchtelingen” is op vrijdag 12 oktober 2021 officieel door de burgemeester Harm-Jan van Schaik in het Stadhuis van Harderwijk geopend. Dit is de bekroning van de samenwerking tussen het Groevenbeek College en het azc in Harderwijk in 2020. Deze tentoonstelling is deel van de activiteitenmaand “Samen verder” van de gemeente Harderwijk,  in het kader van  burgerschap.

De burgemeester benadrukte in zijn toespraak het belang van een ontmoeting tussen de vluchtelingen uit het azc en de leerlingen van Groevenbeek en de verdraagzaamheid tussen de mensen.

Bij deze vrolijke opening waren oud leerlingen van Groevenbeek en ook een aantal vluchtelingen, die anderhalf jaar geleden meegewerkt hebben aan dit kunstproject, aanwezig. Het was een ontroerend moment voor één van de oud leerlingen en een vluchteling om te ontdekken dat ze samen één vlieger beschilderd hebben. Deze opening was een kans voor beide groepen om elkaar weer te ontmoeten, hun gedachten over het belang van vrijheid en tolerantie met elkaar te delen en te ontdekken dat deze droombeelden van de vliegers nog steeds actueel voor hen zijn.

 

Deze tentoonstelling is tot 3 december 2021 geopend en is vrij te bezichtigen tijdens de openingstijden van het stadhuis.

 

Door Ewa Maziarz

 

 

Naar het overzicht