Betrokken sfeer bij Maatschappelijk Beraad

Geschreven op

De Raad van Toezicht, bestuur en directie van het Christelijk College Groevenbeek hebben op dinsdag 22 mei 2018 een maatschappelijk beraad gehouden met vertegenwoordigers van politieke partijen, maatschappelijke instellingen, basisonderwijs, kerken, sportverenigingen en bedrijfsleven. Het is de bedoeling van dit beraad om vanuit de school contacten te leggen en te onderhouden met de maatschappelijke ‘achterban’ in de regio en met betrokkenen na te denken over recente ontwikkelingen en toekomstig beleid. In totaal hebben dit keer ongeveer 50 mensen aan het beraad deelgenomen. De gesprekken zijn gevoerd in vijf ‘workshops’ over verschillende thema’s: de christelijke identiteit van de school, onderwijsvernieuwing, leerlingenzorg, duurzaamheid en contacten tussen school en bedrijfsleven.

Zowel voor als na de workshops was er gelegenheid voor de deelnemers om elkaar te spreken. Van die gelegenheid werd ruim gebruik gemaakt. In een geanimeerde sfeer zijn contacten gelegd en goede gesprekken gevoerd.

 

>> klik hier voor een uitgebreider verslag

 

 

Naar het overzicht