Afscheid en opvolging directeur/bestuurder

Geschreven op

Sinds 1 januari 2021 heeft Groevenbeek in Ermelo en Putten een nieuwe directeur/bestuurder. Leo Duifhuizen gaat met pensioen en wordt opgevolgd door Ronald Brouwer.

Leo Duifhuizen was sinds 1981 aan Groevenbeek verbonden, eerst als leraar en later als directielid. Sinds 2004 was hij eindverantwoordelijk directeur/bestuurder. Nu gaat hij met pensioen. Er is heel veel dat hem dankbaar stemt. De gezondheid om zijn werk te doen. De groei en bloei van de school. De ontwikkeling van allerlei talenten bij talloze leerlingen. De grote betrokkenheid en inzet van de collega’s. De vele goede contacten en persoonlijke ontmoetingen.
Leo Duifhuizen is ook dankbaar voor het vertrouwen dat ouders en verzorgers in al die jaren aan hem als leraar, mentor, schoolleider en bestuurder hebben gegeven. 

Ronald Brouwer is sinds januari 2017 verbonden aan Groevenbeek als afdelingsdirecteur voor de bovenbouw van havo en atheneum. Daarvoor was hij leraar en teamleider bij een andere school. De raad van toezicht van Groevenbeek heeft al een jaar geleden besloten dat Ronald Brouwer de nieuwe directeur/bestuurder zou worden. Daardoor kon hij zich goed inwerken en is de continuïteit gewaarborgd. 
Ronald Brouwer ervaart Groevenbeek als een prachtige school, waarin de medewerkers met elkaar voor goed onderwijs verzorgen. Waar vanuit de gedachte ‘Leren doen we samen’ de school elke dag kan groeien en ontwikkelen. Het groeien en ontwikkelen ziet hij niet alleen bij de leerlingen, maar vindt hij zo kenmerkend voor de hele organisatie. Het is een school die volop ontwikkelt en in de samenleving staat. Dat maakt hem trots en geeft hem ontzettend veel energie. Deze energie en sprankeling voelt hij door de hele school. Het samen leren betekent samen op pad gaan. Hij ziet uit naar de gezamenlijk reis en heeft het volste vertrouwen in de toekomst.

Leo Duifhuizen Ronald Brouwer
Naar het overzicht