Formulier absent melden

Alleen ouders / verzorgers kunnen absentie melden.
Dit kan door te bellen naar : (0341) 27 49 50

Alleen ouders / verzorgers kunnen gebruik maken van dit formulier.
Daarnaast kunt u slechts gebruik maken van dit formulier als uw mobiele telefoonnummer bij de school bekend is.

In de loop van de dag krijgt u per SMS een ontvangstbevestiging van deze absentmelding.

Naam leerling:
Postcode + huisnr:
Sector:
Leerjaar:
Absent op dag(en):
Lesuren:
Reden:
Toelichting:

Een ogenblik geduld..

Vakantie

De directeur van de school mag volgens de leerplichtwet alleen vrijaf geven voor extra vakantie als het beroep van de ouders een vakantie tijdens de schoolvakanties onmogelijk maakt (en dan nog alleen onder bijzondere voorwaarden). Als u van deze regeling gebruik wilt maken, dient u tenminste 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming te vragen aan de teamleider.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar:
Sector tvwo/ath./havo: absent-ah@groevenbeek.nl
Sector vmbo Ermelo: absent-ve@groevenbeek.nl
Sector vmbo Putten: absent-vp@groevenbeek.nl